Rask og langvarig lindring.

Otrivin virker innen få minutter og varer i opptil 12 timer.1

Otrivin Nesespray for voksne 1mg/ml sprayflaske og eske

Nesespray for voksne som er forkjølet 1 mg/ml

 • Slik virker den

  Otrivin 1 mg/ml er en avsvellende nesespray som inneholder xylometazolinhydroklorid og brukes mott tett nese og akutt bihulebetennelse. Den lindrer tett nese raskt ved at den gir en lokal sammentrekning av blodårene i neseslimhinnene, reduserer hevelse og åpner luftveiene. Effekten varer opptil 12 timer 1.

 • Slik bruker du den

  Otrivin 1 ml/mg brukes som følger: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig.

  Detaljerte instruksjoner:1

  1. Puss nesen. Fjern den klare plasthetten.
  2. Pumpen skal klargjøres før førstegangs bruk ved å trykke den ned 4 ganger.
  3. Bøy hodet litt fremover.
  4. Sprayens spiss føres forsiktig opp i det ene neseboret, og det pumpes én gang. Gjenta i det andre neseboret.

  Ikke bruk Otrivin sammenhengende i mer enn 10 dager. Langvarig bruk kan føre til at du forblir tett i nesen. For å unngå spredning av infeksjon skal flasken bare brukes av én person.

 • Produktinformasjon

  Når kan den brukes1

  For voksne over 12 år. Otrivin 1 mg/ml Nesespray benyttes til behandling av tett nese som er forbundet med vanlig forkjølelse.

  Advarsler og forsiktighetsregler

  Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Otrivin ved følgende tilstander:

  • høyt blodtrykk
  • hjertesykdom (for eks. lang QT-tid-syndrom)
  • sykdom (overaktivitet) i skjoldbruskkjertelen (hypertyreosis)
  • sukkersyke (diabetes mellitus)
  • hvis du bruker bromokriptin
  • hvis du har en forstørret prostata (prostatahypertrofi)
  • hvis du har en godartet svulst i binyrene som produserer store mengder adrenalin og noradrenalin (feokromocytom)
  • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt dem i løpet av de siste to ukene

  Dersom noe av dette gjelder deg bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Otrivin.

  Otrivin bør ikke brukes i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (”rebound” effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.

  Som andre produkter mot tett nese, kan Otrivin gi søvnforstyrrelser, svimmelhet og tremor hos enkelte pasienter. Rådfør deg med lege dersom slike symptomer blir plagsomme. Otrivin skal ikke brukes i øyne eller munn.

  Må ikke brukes:1

  • til barn under 12 år,
  • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
  • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort gjennom nesen (hjerneoperasjon som er utført gjennom nesen eller munn),
  • dersom du har trangvinklet grønn stær (økt trykk i øynene),
  • dersom du har kronisk betennelse i nesen med veldig tørre slimhinner i nesehulen (rhinitis sicca eller atropfisk rhinitt).

  Informer lege eller apotek dersom noe av dette gjelder deg.
  Vis forsiktighet ved bruk av Otrivin.

  Mer informasjon1

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 7 dager. Otrivin er uten konserveringsmiddel. Disse legemidlene skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Les nøye på pakningene og i pakningsvedlegget før bruk.2

  Ingredienser1

  Otrivin 1 mg/ml nesespray er et legemiddel som inneholder 1,0 % xylometazolinhydroklorid, som reduserer tett nese.

  Les alltid pakningsvedlegget.

  Se produktinformasjon her

 • Kjøp Otrivin

 

Referanser:

 1. Xylometazoline Hydrochloride. Global Datasheet
 2. Preparatomtale Otrivin 1 mg/ml (29.09.2023)