Lindring av tett nese hos barn
Hurtigvirkende og langtidsvirkende lindring av tett nese.

Otrivin nesespray til barn 0,5mg som lindrer tett nese

Otrivin 0,5 mg/ml nesespray for barn

Otrivin 0,5 mg/ml for barn hjelper mot tett nese ved forkjølelse
0,5 mg/ml nesespray

Otrivin 0,5 mg/ml for barn åpner effektivt og raskt opp tett nese ved forkjølelse. Virkingen varer i opptil 12 timer.

 • Slik virker den

  Otrivin 0,5 mg/ml for barn er en avsvellende nesespray som inneholder xylometazolinhydroklorid og brukes mot tett nese og akutt bihulebetennelse. Den lindrer tett nese raskt ved at den gir en lokal sammentrekning av blodårene i neseslimhinnene, reduserer hevelser og åpner luftveiene. Effekten varer opptil 12 timer.1

 • Slik bruker du den

  Saltvannsoppløsning bør være prøvd før behandling med Otrivin 0,5 mg/ml startes.
  Barn 2-11 år: 1 spray i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Den siste doseringen kan tas kort tid før sengetid. Det bør gå minst åtte timer mellom hver dose. Otrivin bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn.
  Otrivin skal ikke brukes av barn under 2 år.

  1. Puss nesen forsiktig på barnet.
  2. Rist flasken.
  3. Hold flasken stående. Ved første gangs bruk må du foreta noen få pumpebevegelser til du oppnår en jevn spray.
  4. Len barnets hode litt framover og før dysen inn i et nesebor.
  5. Spray mens barnet puster rolig inn og gjenta prosessen for det andre neseboret.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 5 dager. Otrivin er uten konserveringsmiddel.

  Disse legemidlene skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege.

  Les nøye på pakningene og i pakningsvedlegget før bruk.

 • Produktinformasjon

  Når skal den brukes

  Otrivin barn (0,5 mg/ml) nesespray benyttes mot tett nese ved forkjølelse.

  Advarsler og forsiktighetsregler

  Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Otrivin ved følgende tilstander:

  • høyt blodtrykk
  • hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom)
  • sykdom (overaktivitet) i skjoldbruskkjertelen
  • sukkersyke (diabetes mellitus)
  • hvis du bruker bromokriptin
  • hvis du har en forstørret prostata (prostatahypertrofi)
  • hvis du har en godartet svulst i binyrene som produserer store mengder adrenalin og noradrenalin (feokromocytom)
  • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt dem i løpet av de siste to ukene

  Dersom noe av dette gjelder deg bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Otrivin. Otrivin bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (”rebound” effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.
  Som andre produkter mot tett nese, kan Otrivin gi søvnforstyrrelser, svimmelhet og tremor hos enkelte pasienter. Rådfør deg med lege dersom slike symptomer blir plagsomme.

  Otrivin skal ikke brukes i øyne eller munn.

  Barn:

  Otrivin 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år.
  Otrivin 0,5 mg/ml er anbefalt til barn fra 2 til 11 år under tilsyn av en voksen.
  Otrivin 1 mg/ml er ikke anbefalt til barn under 12 år.

  Andre legemidler og Otrivin:

  Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
  Spesielt skal du ikke bruke Otrivin hvis du tar noen legemidler mot depresjon. Disse legemidlene er:

  • monoaminoksidase (MAO) hemmere: ikke bruk Otrivin hvis du tar MAO hemmere eller har brukt de i løpet av de siste 14 dager
  • tri-/tetra-sykliske antidepressiva

  Hvis du bruker noen av legemidlene over, snakk med en lege før du bruker Otrivin.

  Graviditet og amming:

  Otrivin skal ikke brukes av gravide.
  Under amming bør Otrivin kun brukes etter anbefaling fra lege.
  Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker noe legemiddel.

  Må ikke brukes:

  • til barn under 2 år
  • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
  • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort gjennom nesen (hjerneoperasjon som er utført gjennom nesen eller munn)
  • dersom du har trangvinklet grønn stær
  • dersom du har kronisk betennelse i nesen med veldig tørre slimhinner i nesehulen (rhinitis sicca eller atropisk rhinitt)

  Informer lege eller apotek dersom noe av dette gjelder deg.

  Mer informasjon

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 5 dager. Otrivin er uten konserveringsmiddel. Disse legemidlene skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Les nøye på pakningene og i pakningsvedlegget før bruk.

  Ingredienser

  Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml.
  Hjelpestoffer er: Natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumedetat og renset vann.

  Se produktinformasjon her

 • Kjøp Otrivin

 

Referanser:

 1. Preparatomtale Otrivin 0,5 mg/ml (05.09.2023)