Hva er allergi?

Ca. 2,1 millioner nordmenn rammes av allergi i løpet av livet. Pollenallergi (rhinitt, høysnue) er en av de vanligste allergitypene. Pollensesongen starter vanligvis i mars med or og hassel, gress gjennom sommeren, og slutter i august med burot.1 Sesongen avhenger selvsagt også etter hvor i landet du befinner deg.

Men hva er egentlig allergi? Enkelt sagt er det en overreaksjon av kroppens immunforsvar på stoffer som normalt skal tåles. Disse stoffene kalles allergener og kan f.eks. være pollen, støv, mugg og dyrepels. Selve ordet allergi betyr rett og slett endret reaksjonsmønster.

Når stoffer som f.eks. pollen trenger inn i kroppen gjennom hud og slimhinner, kan de normalt spores opp og kontrolleres av immunforsvaret. Men når immunforsvaret ikke kan skille disse stoffene fra sykdomsfremkallende stoffer, f.eks. forkjølelsesvirus, oppstår det en motreaksjon som gir seg til kjenne som allergisymptomer.

Allergi forårsaker betennelse

Når immunforsvaret reagerer på stoffer som det tror er skadelige, utsondres det stoffer som kroppen produserer for å sette i gang en betennelsesprosess. Dette fører til en betennelse i neseslimhinnen som forårsaker vanlige allergiske reaksjoner, slik som nysing, kløe, rennende og tett nese.

For at disse plagene ikke skal bli kroniske eller utvikle seg til astma i luftveiene, anbefales det derfor en tidlig behandling med virkestoffer som hemmer betennelsen. Antihistamintabletter blokkerer det betennelsesutløsende stoffet histamin. Otrason allergi nesespray blokkerer histamin, men også fem andre viktige betennelsesutløsende stoffer.1

Seks viktige fakta om allergi

  1. Allergi oppstår når immunforsvaret overreagerer på ulike allergener (f.eks. pollen og dyrepels)
  2. Et allergen er et stoff som utløser en allergisk reaksjon
  3. De vanligste allergenene er pollen, støv og dyrepels
  4. Man kan få allergisymptomer året rundt
  5. Årsaken til pollenallergisymptomer er en betennelse i neseslimhinnen, som også gir symptomer i øynene
  6. Immunforsvaret produserer minst seks betennelsesutløsende stoffer som en reaksjon på allergener som trenger inn i kroppen

Referanser:

  1. Kilde www.naaf.no