Referanser:

  1. Preparatomtale Otrivin 0,5 og 1,0 mg/ml 29.09.2023