Footer

Dette nettstedet er bare beregnet for innbyggere i Norge. Bruk av dette nettstedet er underlagt våre brukervilkår.
Copyright 2020 tilhører selskapene i GSK-gruppen eller gruppens lisensgiver. Alle rettigheter forbeholdt.

ForstørrMinimer Avslutt

Otrivin 0,5 mg/ml (xylometazolin- barn fra 2-11 år). Otrivin 1 mg/ml og Otrivin Mentol (xylometazolin -voksne og barn over 12 år). Til kortidsbehandling av tett nese og akutt bihulebetennelse. Skal ikke brukes i mer enn 5 dager (barn) og 10 dager (voksne) sammnhengende. Otrivin Comp (xylometazolinhydroklorid 0,5 mg / ml & ipratropiumbromid 0,6 mg / ml) til kortidsbehandling av tett og rennende nese ved forkjølelse. Til voksne over 18 år. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 7 dager. Otrivin er uten konserveringsmiddel. Bruk ikke Otrivin ved overfølsomhet (allergi) overfor xylometazolinhydroklorid, ipratropiumbromid eller et av de andre innholdsstoffene, nylig operert nese, trangvinklet grønn stær eller ved kronisk betennelse i nesen. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 5 dager (barn) og 10 dager (voksne). Skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Brukes med forsiktighet ved høyt blodtrykk, hjertesykdom (f eks. lang QT-tid-syndrom) eller ved diabetes. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, DK-2605 Brøndby, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2020 GSK eller deres lisensgiver. www.otrivin.no MM/ÅÅÅÅ CHNO/CHOTRI/XXXX/XX